Aktualizace programu WR Mzdy - verze 18.20 - ke stažení zde

18.20 - P 1-04, P 1c-01 ... přepracované výkazy dle platné legislativy k 30.9.2018 včetně zadávání podkladů pro zdárné sestavení výkazů (podrobně popsáno v samostatně
zaslaných pokynech a na webu)
- P 1-04 ... po sestavení výkazu je možno provést dodatečné přesuny mezi tarify, odměnami a doplňkovou činností (dosud bylo toto umožněno jen pro OZ)
- Rok,Q-Zdanitelné příjmy,různé ... nová sestava - Seznam zaměstnanců a výše příspěvků OS za vybrané období

Postup pro zdárné sestavení výkazu P 1-04, a P 1c-01 k 30.9.2018

 

 

AKTUALITY - nejnovější změny, informace, úpravy