Zpět
Hardware - software
Renovace a přestavby výpočetní techniky, profilaxe, údržba pevných disků, instalace uživatelského
software, operační systémy, tvorba aplikačního software atd.
Převážnou většinu všech prací provádíme přímo u zákazníka bez nutnosti dovozu výpočetní techniky.
Vedení mzdové agendy
Vedení mzdové agendy pro všechny typy organizací a podnikatele.
Díky skutečnosti, že tuto službu provozujeme na vlastním programovém vybavení,
je zajištěna velmi rychlá reakce na veškeré požadavky praxe a změny legislativy.
Poskytujeme
- údržbu dat a odbornou pomoc v případě havárie počítače nebo software
- odbornou pomoc při zavirování počítače
- poradenství v oblasti mzdové problematiky a výkaznictví
- bezplatnou pomoc při rozhodování o vhodnosti ekonomického software
- zkušenosti při výběru hardware
- pravidelná školení pro naše uživatele
Archivace
Pamatujte na možná banální technickou závadu počítače či náhlý výpadek proudu!
Nabízíme Vám bezpečné zálohování a archivaci dat v oblasti zpracování ekonomických agend,
grafických a textových souborů, duplikaci dat apod.
Pravidelné (měsíční, dekádní, týdní) i jednorázové zálohování provozních dat,
archivaci na externí zálohovací média, výrobu datových CD ROM,
překopírování archivů ze starých 5,25" a 3,5" disket, rearchivaci, regeneraci a obnovu dat.
Audioslužby